Η ΜΗΝΑ Σ. – ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ Ε. Ι.Κ.Ε. είναι εταιρεία συμβούλων που παρέχει υπηρεσίες σε θέματα προώθησης πωλήσεων